Visuel viking 2023 Puy du Fou
Back

Verplichte vermeldingen

De website www.puydufou.com is bij de CNIL aangegeven onder nummer 1005733.

 PUY DU FOU
CS 70025 - 85590 Les Epesses

 RCS La Roche s/ Yon B 347 490 070

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 50.000.000

Hoofdkantoor: Puy du Fou - CS 70025 - 85590 Les Epesses

Intracommunautair BTW-nummer: FR 67 347 490 070

N° IM085110016

L.E.S. : 1-1019348, 2-1017070, 3-1017071, 1-1017068, 2-2141253 et 3-1017069  

Directeur publicatie : M. Guillaume Marolleau

Telefoon : 02.51.57.66.66

Mail : gmarolleau@puydufou.com

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en Europese Verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016, hebt u het recht om u te verzetten tegen, toegang te krijgen tot, rectificatie, verwijdering, portabiliteit en beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan onze DPO (mesdonnees@puydufou.com). U kunt ook contact opnemen met de CNIL

Internet host : AWS
 
Colofon

Concept/Ontwerp: MAZEDIA

Uitvoering: MAZEDIA

Postproductie & Video's: Puy du Fou Studio / Graphisweet